Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 19, 2019
  • Category: Biocheck.UGent

Lancering van de Biocheck Rundvee


Na de Biocheck.UGent Varken en Pluimvee werd nu ook de Biocheck Rundvee ontwikkeld in samenwerking met de eenheden van de Veterinaire epidemiologie van de universiteiten Gent en Luik. Hiervoor werd een aparte risico-gebaseerde bioveiligheidsevaluatietool samengesteld voor melkvee, vleesvee en vleeskalveren, bestaande uit een online enquête met bijbehorend bioveiligheidsscoresysteem.

Met deze tool kan het niveau van bioveiligheid op een rundveebedrijf gemeten worden. De tool kan volledig gratis en onafhankelijk gebruikt worden op www.biocheck.ugent.be en is beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.

Net als de overige Biochecks is deze vragenlijst onderverdeeld in de categorieën externe en interne bioveiligheid. Deze zijn elk onderverdeeld in verschillende subcategorieën afhankelijk van het type rundvee, maar omvatten altijd de relevante onderdelen om de bioveiligheid op het bedrijf te kunnen inschatten. 

Nadat de Biocheck Rundvee is ingevuld, kan het resultaat bekeken of opgeslagen worden als een rapport met een totaalscore beschikbaar voor bioveiligheid, een score voor interne en externe bioveiligheid en een score voor elke subcategorie. In het rapport worden ook de landelijke gemiddelden weergegeven om de vergelijking te maken tussen het eigen bedrijf en de andere bedrijven die de Biocheck hebben ingevuld.  

Daarnaast is op de Biocheck-website uitgebreid advies en informatie met betrekking tot bioveiligheid op rundveebedrijven terug te vinden ter verbetering van de eigen bioveiligheid.

De ontwikkeling van de Biocheck Rundvee werd gefinancierd door het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (contract RT 15/4 BOBIOSEC 1).

Bron: Nieuwsbrief Biocheck.Ugent