Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 21, 2021
  • Category: ESVAC rapport

Nieuw ESVAC rapport: 11de rapport met verkoopcijfers van veterinaire antibiotica voor 31 Europese lidstaten tussen 2010 en 2020


Het Europese Geneesmiddelenagentschap heeft haar 11de rapport gepubliceerd over de verkoopcijfers van antibiotica voor dieren in 31 Europese lidstaten in 2019 en 2020 (ESVAC-rapport). Dit rapport toont dat de verkoop van antibiotica bij dieren in Europa met 43,2 % daalde tussen 2011 en 2020, gebaseerd op 25 landen die data konden aanleveren voor die volledige periode. Van de 31 rapporterende landen staat België op de 9e plaats van de grootste gebruikers.
Wat betreft de kritische belangrijke antibiotica voor de mens, werden ook enkele belangrijke dalingen vastgesteld.

Tussen 2011 en 2020 daalde de verkoop van volgende antibiotica met:

  • 33% voor de 3de/4de generatie cefalosporines;
  • 77% voor de polymyxines;
  • 13% voor de fluoroquinolones;
  • en met 85% voor andere quinolones

Opmerkelijk was wel de toename met 6% tussen 2019 en 2020 in de verkoop van antibiotica voor de 25 landen die hun verkoopcijfers registreerden voor 2019 en 2020. Dit ligt in lijn met de stilstand in reductie die ook in België kon worden waargenomen. Hoewel de komende jaren zal moeten blijken of deze negatieve trend terug omgebogen kan worden voor de Europese landen, is het alvast duidelijk dat België opnieuw een daling in antibioticumgebruik heeft ingezet. Dit blijkt alvast uit de laatste Barometerresultaten, die op basis van de Sanitel-Med data een vinger aan de pols houdt voor het gebruik van antibiotica bij vleeskalveren, varkens en pluimvee (Barometer resultaten voor de periode Q3 2019 tot en met Q2 2021).