Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • mei 17, 2022
  • Category: Rapportering antibioticagebruik veehouders

Nieuw Sanitel-Med benchmarkrapport voor varkenshouders


Voor alle varkenshouders in België werd eind april een nieuw antibioticumbenchmarkrapport beschikbaar gesteld op de SanitelMed applicatie.

Het wordt steeds aangeraden dat de veehouder samen met de bedrijfsdierenarts de resultaten van dit rapport bespreekt. In tandem gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticumgebruik.

De analyse van de resultaten voorgesteld in de antibioticumbenchmarkrapporten werd uitgevoerd door AMCRA. In de inleiding van het rapport wordt verwezen naar de gebruikte methodiek. Dit rapport bevat ook informatie over de aard van de producten die werden gebruikt op het beslag, nl. het totale gebruik per AMCRA kleurcode en per actieve substantie.