Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 8, 2022
  • Category: Rapportering antibioticagebruik veehouders

Nieuwe benchmarkrapporten voor de pluimveesector


Voor alle pluimveehouders in België werd eind augustus een nieuw antibioticumbenchmarkrapport beschikbaar gesteld op de SanitelMed applicatie. Ook vanuit AB Register ontvingen pluimveehouders hun bedrijfsrapport. Ook vleeskalverhouders kunnen binnenkort een benchmarkrapport raadplegen.

Het wordt steeds aangeraden dat de veehouder samen met de bedrijfsdierenarts de resultaten van dit rapport bespreekt. In tandem gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticumgebruik.

De analyse van de resultaten voorgesteld in de antibioticumbenchmarkrapporten werd uitgevoerd door AMCRA. In de inleiding van het rapport wordt verwezen naar de gebruikte methodiek. Dit rapport bevat ook informatie over de aard van de producten die werden gebruikt op het beslag, nl. het totale gebruik per AMCRA kleurcode en per actieve substantie.