Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • oktober 14, 2022
  • Category: Benchmark dierenartsen

Nieuwe benchmarkrapporten voor dierenartsen


Vanuit Sanitel-Med is een 4de benchmarkrapport voor de dierenartsen beschikbaar (periode januari 2021 t.e.m. december 2021).

In overleg met  de dierenartsenorganisaties is besloten om vanaf dit nieuwe rapport een aangepaste benchmarkmethodiek te hanteren. Dierenartsen worden nu per diersoort gebenchmarkt aan de hand van één enkele ‘Vet-benchmarkscore’ (VBS), een waarde tussen 0 en 100 die bepaald wordt op basis van het percentage diercategorie-eenheden van de contract- en niet-contractbedrijven in de groene, gele en rode zone in de benchmarkperiode. Hoe hoger de score hoe beter het resultaat.

Net zoals voor de score voor veehouders worden voor de VBS twee grenswaarden opgesteld die de dierenartsen verdelen in ‘laagverschaffers’, ‘aandacht verschaffers’ en ‘grootverschaffers’. Dit zijn momenteel nog ‘dynamische’ grenswaarden, wat wil zeggen dat ze opnieuw bepaald worden bij elk benchmarkrapport. Concreet vertegenwoordigen ze de VBS waar 50% van de dierenartsen onder zitten (onderste grenswaarde) en 10% van de dierenartsen boven zitten (bovenste grenswaarde).

Tot slot bevat het rapport een aantal kwalitatieve resultaten, bedoeld om meer inzicht te geven over welke types antibiotica bij welke diercategorieën wordt gebruikt.

In een maximum van drie bijlagen worden voor elke dierenarts details gegeven op het niveau van de bedrijven die al dan niet in rekening werden genomen.

U vindt uw persoonlijke analyserapporten terug via de Sanitel-Med applicatie.  Ga daarna naar het 4e tabblad ‘Analyse rapporten ‘ en geef de nodige selectieparameters in.