Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 19, 2019
  • Category: Rapportering van EFSA en ECDC over AB-resistentie

Het Europese voedselagentschap (EFSA) en het Europees centrum voor de preventie en controle van ziekten (ECDC) rapporteren over antibioticaresistentie in zoönotische en indicatorbacteriën afkomstig van mensen, dieren en voedsel in 2017


EFSA en ECDC publiceren jaarlijks een rapport met de resistentiedata van indicatorbacterie (Escherichia coli) en van de meest belangrijke zoönotische bacteriën (Salmonella, Campylobacter, MRSA) bij mensen, dieren en voedsel in de Europese Unie. De data die nu beschikbaar zijn, zijn de resistentiegegevens van het jaar 2017.

Het rapport waarschuwt voor een toename in resistentie bij Campylobacter spp. bij mensen. In het bijzonder voor Campylobacter coli werden hoge tot zeer hoge resistentiepercentages gezien tegen tetracyclines en ciprofloxacine, een fluoroquinolone. In vijf landen werden bovenop deze resistenties ook hoge tot zeer hoge resistenties gezien tegen erythromycine, een macrolide. Fluoroquinolones en macroliden zijn gerangschikt als kritisch belangrijke antibiotica om campylobacteriose bij mensen te behandelen. Hierdoor wordt het aantal mogelijkheden om mensen met een Campylobacterinfectie te behandelen met antibiotica aanzienlijk beperkt.

C. coli afkomstig van pluimvee en C. jejuni afkomstig van herkauwers worden momenteel beschouwd als de twee belangrijkste bronnen van Campylobacterinfecties bij de mens. Daarom zouden deze soorten bij de respectievelijke diersoorten moeten getest worden voor antibioticaresistentie. Stalen van varkens zijn in deze minder van belang aangezien hun beperkte bijdrage in het voorkomen van campylobacteriose bij mensen.