Nieuws

Nieuws

  • by:
  • april 25, 2019
  • Category: Rapportering antibioticagebruik

Nieuwe benchmarkrapporten van antibioticagebruik bij pluimvee komen eraan


Eind vorig jaar ontvingen braad- en legkippenhouders een eerste keer via AB Register en Sanitel-Med een benchmarkrapport over hun antibioticagebruik tussen juli 2017 en juni 2018, op basis van de antibioticameldingen in Sanitel-Med en verwerkt met de capaciteitscijfers van een bedrijf. Binnen enkele weken komt er een vervolg op dit rapport, met een analyse van het antibioticagebruik tussen 1 januari en 31 december 2018. Ondertussen kunnen de pluimveehouders aangesloten bij Belplume zich verdiepen in een aanvullend benchmarkrapport waarvoor hun gebruik werd geanalyseerd op ronde- en hokniveau, op basis van de opgezette loten en met behulp van gewichtscurves.

De ‘Eenheid data-analyse antibioticagebruik’ van AMCRA staat in voor de analyse van de in AB Register en Sanitel-Med verzamelde antibioticagebruiksdata. Centraal in een bedrijfsrapport staat de gemiddelde BD100, een gestandaardiseerde berekening van het antibioticagebruik in een periode van een jaar en het kengetal waarmee elk bedrijf gebenchmarkt wordt. Zo komen alle bedrijven op een overzichtelijke en vergelijkbare manier te weten hoeveel antibiotica ze gebruiken. Het is de bedoeling dat de pluimveehouders de resultaten van hun rapporten bespreken met hun bedrijfsdierenarts om, indien nodig, naar oplossingen te zoeken om hoog gebruik te reduceren.

In de benchmarkrapporten van Sanitel-Med wordt het antibioticagebruik gestandaardiseerd met de capaciteitscijfers van elk bedrijf en een geschat standaardgewicht bij behandeling. Deze rapporten worden twee maal per jaar opgemaakt voor alle braadkip- en leghenbeslagen, waarvoor de wettelijke verplichting tot registratie geldt. In de benchmarkrapporten van Belplume, die vier keer per jaar ter beschikking komen, wordt het antibioticagebruik geanalyseerd op niveau van de opgezette loten en de hokken op elk bedrijf. Ook wordt gewerkt met gewichtscurves. Naast braadkip- en leghenbedrijven ontvangen ook vermeerderings-, opfok- en kalkoenbedrijven een Belplume-benchmarkrapport. Alle rapporten bevatten naast de benchmarkanalyses informatie over welke antibiotica werden gebruikt op het pluimveebeslag, nl. het gebruik per AMCRA kleurcode en per actieve substantie. 

Om onnodige verwarring te vermijden tussen de Sanitel-Med en Belplume analyses worden de rapporten, in tegenstelling tot eerdere berichten, gescheiden aangeboden via respectievelijk de Sanitel-Med applicatie en het AB Register portaal. Elk rapport bevat de nodige informatie over de gebruikte methodiek voor het benchmarken en nuttige links mocht meer informatie gewenst zijn.

Met deze nieuwe rapporten draait de data-collectie en -analyse voor de pluimveesector op volle toeren. AMCRA hoopt dat hiermee verdere stappen zullen gezet worden richting het verder reduceren van het antibioticagebruik bij dieren en het behalen van de 2020 doelstellingen.