Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Minder antibiotica kan...
... een veehouder getuigt!

Focus op...


AMCRA adviesraad

Save the date! Adviesraad van AMCRA op 27 juni 2018

8 mei, 2018

Naar jaarlijkse gewoonte laten we graag u kennis nemen van de verkoops- en gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België voor het jaar 2017.

VEE studiedag

De VEE nodigt u uit voor de workshop ‘Antimicrobial resistance in Manimals’

8 mei, 2018

Op 23 mei wordt door de Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en Economie (VEE) een workshop georganiseerd over antibioticaresistentie bij dieren en mens. Het wordt een rijk gevulde dag.

EU-JAMRAI

Enquête voor dierenartsen, veehouders en andere stakeholders

8 mei, 2018

Een recent Europese project “Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections” (EU-JAMRAI) heeft een enquête ontwikkeld voor dierenartsen, veehouders en andere stakeholders in de diergeneeskunde.

AMCRA website

AMCRA lanceert een nieuwe website

10 april, 2018

Communicatie en sensibilisatie is één van de kerntaken van AMCRA. Sinds haar oprichting heeft AMCRA tal van adviezen en richtlijnen ontwikkeld ter ondersteuning van het co-regulatiebeleid die de diergeneeskunde in België handhaaft.

EU-JAMRAI

Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections

10 april, 2018

In september 2017 werd een Europees Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections opgericht. Vierenveertig partners van 28 verschillende EU-landen en meer dan 30 stakeholders verenigen hun krachten om een efficiënt ‘One Health’ beleid te ontwikkelen en te implementeren. Ze wensen zo de strijd tegen antibioticaresistentie aan te gaan en de infecties, die voorkomen in ziekenhuizen en andere gezondheidscentra , te bestrijden.

EFFORT against antimicrobial resistance

EFFORT ‘International conference : Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy’

10 april, 2018

Het Europese EFFORT consortium organiseert een internationale conferentie te Utrecht van 26 tot 28 november 2018 getiteld ‘Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy’.

AACTING guidelines

AACTING ‘Guidelines for collection, analysis and reporting of farm-level antimicrobial use, in the scope of antimicrobial stewardship’

10 april, 2018

Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA

Resultaten antibioticaresistentie voor 2017 door de regionale diergezondheidscentra DGZ en ARSIA

10 april, 2018

Antibioticaresistentie kan leiden tot therapiefalen, met als gevolg een toename in kosten door bv. verlies van dieren, verminderde productiviteit, enz. Antibioticagevoeligheid van bacteriën kan sinds het KB van juli 2016 enkel nog bepaald worden in een geaccrediteerde instelling. De laboratoria DGZ en ARSIA beschikken over deze accreditatie en zijn aldus geschikt verklaard om antibioticagevoeligheidstesten uit te voeren. Op die manier kan bepaald worden van welke antibiotica een gunstig klinische uitkomst mag verwacht worden na behandeling van een bacteriële infectie met het desbetreffende middel.

EPRUMA

EPRUMA statement over vaccinatie bij dieren

10 april, 2018

EPRUMA – European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals – roept de instanties van de Europese Unie (EU) op een geïntegreerde aanpak te volgen met betrekking tot het gebruik van vaccins bij mens én dier. EPRUMA is van mening dat vaccinatie in de diergeneeskunde een onmisbaar aspect vormt van de ‘One Health’ aanpak.

Gebruik zinkoxide

Advies over de uitfaseringsperiode van zinkoxide bij gespeende biggen

7 maart, 2018

Het Europees ‘Committee for Medicinal Products for Veterinary Use' (CVMP) gaf op 16 maart 2017 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan hoge, therapeutische concentraties bij dieren. De CVMP oordeelde dat de voordelen van zinkoxide voor preventie van diarree bij varkens niet opwegen tegen de risico’s van hoge dosissen zink in het milieu. Zink is immers een zwaar metaal, wordt slecht geabsorbeerd en accumuleert in diverse compartimenten van het milieu. Het CVMP erkende ook dat er een risico bestaat op co-selectie voor resistentie tegen antibiotica (de selectie van meerdere antimicrobiële resistentiegenen) in verband met het gebruik van zinkoxide, maar dat een dergelijk risico op dit moment niet kwantificeerbaar is.

Doelstelling
gemedicineerde voeders

Vijftig % reductiedoelstelling van de met antibiotica gemedicineerde voeders behaald!

6 maart, 2018

De leden van AMCRA legden zich in 2014 drie doelstellingen op ter reductie van het gebruik van antibiotica bij dieren in België . Naast de halvering van het antibioticagebruik en een 75% reductie van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn. BFA, de Belgian Feed Association (www.bfa.be), kondigde eind februari aan dat de mengvoederindustrie haar doelstelling bereikt heeft. Het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders kon een daling optekenen van 53% ten opzichte van het referentiejaar 2011.

Antibiotic Awereness Week

PERSBERICHT
13-19 november 2017

Internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica

13 november, 2017

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (13-19 november 2017), sporen het AMCRA en de federale overheid iedereen - ook de eigenaars van gezelschapsdieren - aan om deze geneesmiddelen verstandig te gebruiken. Antibiotica kunnen ons leven redden en zullen dit blijven doen als wij inspanningen blijven leveren. We zijn alvast op de goede weg : sinds 2011 is het gebruik van antibiotica bij dieren met 20% gedaald.

Schrijf je hier in om onze nieuwsbrieven te ontvangen

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Uitfasering zinkoxide
Nieuw advies 2